Kötelező adatközzététel a 2009. évi CXXII. törvény alapján

Kötelező adatközzététel a 2009. évi CXXII. törvény alapján

Közérdekű információk

A FŐTÁV-Komfort Kft.-t 2000. március 29-én alapította a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt (FŐTÁV Zrt).
Jelenleg főként a FŐTÁV tulajdonában lévő, általuk működtetett hőközpontok felújítási-korszerűsítési, tervezési, kivitelezési, és karbantartási feladatait látjuk el.